Việt Thanh Music Center | Trung tâm Piano, Organ/Keyboar, Guitar Chính Hãng

Kawai ND-21
Được trợ giá đến 16 triệu
Đàn guitar
Giá chỉ từ 1,8 triệu
Đàn piano Casio
Quà tặng hấp dẫn
Đàn piano Kawai
Piano cũ bán chạy nhất
Trống
Trả góp 0%
Casio PX-S1000
Quà tặng cực chất
Đàn guitar Cordoba
Mới nhất 2019
0% Trả góp
 ROLAND SPD-20X
(5)
12,155,000 ₫ 14,300,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
 Suzuki SNG 6NL
(5)
1,880,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-550
(1)
15,000,000 ₫ 17,030,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(6)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Selmer VI31E4CH
(6)
28,350,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD71CE NAT
(1)
11,980,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫
 Casio PX-S3000
(6)
20,610,000 ₫ 22,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
89,200,000 ₫
0% Trả góp
 Kohler & Campbell KC115D
(5)
59,750,000 ₫ 62,900,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,990,000 ₫ 90,500,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
 Suzuki SDG 6NL
(8)
2,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X30
(3)
Liên hệ
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
17,990,000 ₫ 25,840,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(6)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Selmer VI31E4CH
(6)
28,350,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Kapok MV005 4/4
(6)
2,350,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,780,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(65)
18,900,000 ₫ 20,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(13)
88,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
80,000,000 ₫ 89,700,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1M
(8)
47,500,000 ₫ 53,300,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(13)
35,000,000 ₫ 39,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(41)
44,100,000 ₫ 49,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
56,000,000 ₫ 58,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
76,000,000 ₫ 79,800,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
89,200,000 ₫
 Kawai BL12
(1)
37,000,000 ₫ 38,200,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(26)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫

Đàn piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,990,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Casio CDP-S100
(64)
10,310,000 ₫ 11,450,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(26)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(13)
35,000,000 ₫ 39,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(41)
44,100,000 ₫ 49,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
56,000,000 ₫ 58,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(13)
88,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
76,000,000 ₫ 79,800,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
80,000,000 ₫ 89,700,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai K-600
(6)
241,000,000 ₫ 255,000,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
89,200,000 ₫
 Kawai BL12
(1)
37,000,000 ₫ 38,200,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
 Yamaha U3F
(6)
44,000,000 ₫ 46,500,000 ₫

Organ / Keyboard

0% Trả góp
 Casio CT-X700
(25)
4,900,000 ₫ 5,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CT-X3000
(10)
7,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X20A
(16)
6,500,000 ₫ 6,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-A7
(4)
23,000,000 ₫ 24,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫

Đàn Guitar

0% Trả góp
 Samick GD101S VS
(4)
3,740,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C5-CE SP
(9)
10,000,000 ₫ 10,400,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CN60S BLK
(4)
4,800,000 ₫ 5,090,000 ₫
0% Trả góp
 Taylor A12
(3)
14,180,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine P3NC
(1)
29,000,000 ₫ 30,350,000 ₫
 Caravan HS4010 NAT
(12)
1,280,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD71CE NAT
(1)
11,980,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C7CE CD
(1)
15,600,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
 Tanglewood TWR2 DCE
(6)
4,180,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,780,000 ₫
0% Trả góp
 Tanglewood TWR2 - O
(6)
3,180,000 ₫

Trống - Bộ gõ

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(3)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 Roland TD-4KP
(1)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland TD-25K
(6)
59,500,000 ₫ 59,540,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(1)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫

Amplifier & Effect

0% Trả góp
 Roland KC-400
(6)
16,400,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-880
(16)
25,000,000 ₫ 29,000,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-40
(1)
8,800,000 ₫ 10,080,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-60
(6)
12,300,000 ₫ 12,340,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
17,990,000 ₫ 25,840,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(6)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669