Việt Thanh Music Center | Trung tâm Piano, Organ/Keyboar, Guitar Chính Hãng

Piano yêu thích
Giá chỉ còn 18tr9
Đàn guitar
Giá chỉ từ 1,8 triệu
Đàn piano Casio
Quà tặng hấp dẫn
Đàn piano Kawai
Piano cũ bán chạy nhất
Trống
Trả góp 0%
Casio PX-S1000
Quà tặng cực chất
Đàn guitar Cordoba
Mới nhất 2019
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
23,500,000 ₫ 26,500,000 ₫
 BOSS ACS-LIVE LT
(6)
11,670,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn ghita Taylor AD17E
(6)
42,000,000 ₫
0% Trả góp
 Ampli Fender Passport Venue S2 600W
(6)
28,600,000 ₫ 36,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Aqua
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Pale Sky
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba C1 Matiz Coral
(6)
6,640,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
35,900,000 ₫ 41,100,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Grand Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
 Đàn Piano Điện KAWAI KDP-120
(6)
23,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện ROLAND FP-90X
(6)
44,200,000 ₫
 Đàn Piano Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Roland RP-30
(20)
15,100,000 ₫ 19,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
 Đàn Piano Điện Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai K-600
(6)
225,000,000 ₫ 253,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Kapok MV005 4/4
(6)
2,350,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-1E 
(6)
165,000,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-3E 
(6)
167,000,000 ₫
 Đàn Piano cơ KAWAI KU1B
(6)
35,000,000 ₫ 37,800,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KU3B
(6)
36,000,000 ₫ 38,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KS2F
(6)
48,500,000 ₫
 Đàn piano KAWAI BS10
(6)
56,000,000 ₫
 Đàn piano YAMAHA U2C
(6)
50,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U2F
(6)
41,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U3G
(6)
60,000,000 ₫ 62,000,000 ₫
 Đàn piano cơ YAMAHA U2H
(6)
49,900,000 ₫ 52,000,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,920,000 ₫
 Suzuki SDG 6NL
(8)
2,700,000 ₫ 2,700,000 ₫
 FISHMAN LOUDBOX MINI PRO-LBT-EU5
(6)
8,900,000 ₫ 9,580,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CC-60S NAT
(4)
5,800,000 ₫ 5,950,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X30
(3)
Liên hệ
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
22,700,000 ₫ 22,700,000 ₫
 LOA BLACKSTAR SONNET 60 BLONDE
(6)
8,800,000 ₫ 10,600,000 ₫
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
23,500,000 ₫ 26,500,000 ₫
 BOSS ACS-LIVE LT
(6)
11,670,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn ghita Taylor AD17E
(6)
42,000,000 ₫
0% Trả góp
 Ampli Fender Passport Venue S2 600W
(6)
28,600,000 ₫ 36,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Aqua
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Pale Sky
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba C1 Matiz Coral
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Grand Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
 Đàn Piano Điện KAWAI KDP-120
(6)
23,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA C5E
(6)
170,000,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA G5E
(6)
189,000,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA YUA
(6)
85,000,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA W104
(6)
75,000,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA W102B
(6)
88,000,000 ₫ 90,500,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA W101
(6)
70,000,000 ₫
 Đàn Piano Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA UX30A
(6)
145,000,000 ₫
 Đàn Piano YAMAHA U10A
(6)
69,500,000 ₫
 Đàn Piano Kawai BL12
(1)
42,000,000 ₫ 44,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
 Đàn Piano Điện Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai K-600
(6)
225,000,000 ₫ 253,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U1M
(8)
62,500,000 ₫ 65,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U30A
(6)
98,500,000 ₫ 100,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha W106B
(1)
93,500,000 ₫ 95,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha UX3
(13)
115,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U1H
(41)
56,000,000 ₫ 60,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U3H
(3)
67,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha U1E
(15)
42,000,000 ₫ 43,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Yamaha YUS
(29)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai GL-30
(3)
Liên hệ

Đàn Piano

0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
 Đàn Piano Điện Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kohler & Campbell KC115D
(5)
63,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai K-600
(6)
225,000,000 ₫ 253,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Đàn Piano Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Roland RP-30
(20)
15,100,000 ₫ 19,900,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
35,900,000 ₫ 41,100,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
23,500,000 ₫ 26,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện Casio CDP-S100
(64)
9,800,000 ₫ 11,450,000 ₫
 Đàn Piano Điện KAWAI KDP-120
(6)
23,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Grand Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
 Đàn Piano Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Piano Điện ROLAND FP-90X
(6)
44,200,000 ₫

Organ / Keyboard

0% Trả góp
 Casio CT-X700
(28)
4,900,000 ₫ 5,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CT-X3000
(11)
6,990,000 ₫ 7,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-A7
(6)
23,000,000 ₫ 24,900,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
0% Trả góp
 Casiotone CT-S400
(2)
6,500,000 ₫
 Casiotone CT-S1
(6)
5,750,000 ₫ 8,000,000 ₫
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫

Đàn Guitar

0% Trả góp
 Taylor 214CE
(1)
26,500,000 ₫
0% Trả góp
 Samick GD101S VS
(5)
3,740,000 ₫
0% Trả góp
 Taylor A12
(3)
14,180,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C7CE CD
(1)
16,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn ghita Taylor AD17E
(6)
42,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Aqua
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba Protégé C1 Matiz Pale Sky
(6)
6,640,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Cordoba C1 Matiz Coral
(6)
6,640,000 ₫

Trống - Bộ gõ

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(3)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 Roland TD-4KP
(1)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland TD-25K
(6)
59,500,000 ₫ 59,540,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(1)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫

Amplifier & Effect

0% Trả góp
 Roland KC-400
(6)
17,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-880
(16)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland AC-40
(1)
8,800,000 ₫ 10,080,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-60
(6)
12,300,000 ₫ 12,340,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
22,700,000 ₫ 22,700,000 ₫
 FISHMAN LOUDBOX MINI PRO-LBT-EU5
(6)
8,900,000 ₫ 9,580,000 ₫
 LOA BLACKSTAR SONNET 60 BLONDE
(6)
8,800,000 ₫ 10,600,000 ₫
 BOSS ACS-LIVE LT
(6)
11,670,000 ₫
0% Trả góp
 Ampli Fender Passport Venue S2 600W
(6)
28,600,000 ₫ 36,000,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669