Việt Thanh Music Center | Trung tâm Piano, Organ/Keyboar, Guitar Chính Hãng

Piano yêu thích
Giá chỉ còn 18tr9
Đàn guitar
Giá chỉ từ 1,8 triệu
Đàn piano Casio
Quà tặng hấp dẫn
Đàn piano Kawai
Piano cũ bán chạy nhất
Trống
Trả góp 0%
Casio PX-S1000
Quà tặng cực chất
Đàn guitar Cordoba
Mới nhất 2019
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KDP-120
(6)
25,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
26,500,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
0% Trả góp
 ĐÀN PIANO ROLAND FP-90X
(6)
44,200,000 ₫
 Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
 Piano piano cơ Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
0% Trả góp
 Grand Piano Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai K-600
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CC-60S NAT
(4)
5,800,000 ₫ 5,950,000 ₫
 Suzuki SDG 6NL
(8)
2,700,000 ₫ 2,700,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
 FISHMAN LOUDBOX MINI PRO-LBT-EU5
(6)
8,900,000 ₫ 9,580,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
22,700,000 ₫ 22,700,000 ₫
 LOA BLACKSTAR SONNET 60 BLONDE
(6)
8,800,000 ₫ 10,600,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Kapok MV005 4/4
(6)
2,350,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,920,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KDP-120
(6)
25,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
26,500,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
 Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-1E 
(6)
165,000,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-3E 
(6)
167,000,000 ₫
 Đàn Piano cơ KAWAI KU1B
(6)
35,000,000 ₫ 37,800,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KU3B
(6)
36,000,000 ₫ 38,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KS2F
(6)
48,500,000 ₫
 Kawai BL12
(1)
42,000,000 ₫ 44,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI BS10
(6)
56,000,000 ₫
 Piano piano cơ Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
0% Trả góp
 Grand Piano Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
98,500,000 ₫ 100,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
93,500,000 ₫ 95,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(13)
115,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
67,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(41)
56,000,000 ₫ 60,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(15)
42,000,000 ₫ 43,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1M
(8)
62,500,000 ₫ 65,000,000 ₫
 Đàn piano YAMAHA U2C
(6)
50,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U2F
(6)
41,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U3G
(6)
60,000,000 ₫ 62,000,000 ₫
 Đàn piano cơ YAMAHA U2H
(6)
49,900,000 ₫ 52,000,000 ₫
 YAMAHA U10A
(6)
69,500,000 ₫
 YAMAHA UX30A
(6)
145,000,000 ₫
 YAMAHA W101
(6)
70,000,000 ₫
 YAMAHA W102B
(6)
88,000,000 ₫ 90,500,000 ₫
 YAMAHA W104
(6)
75,000,000 ₫
 YAMAHA YUA
(6)
85,000,000 ₫
 YAMAHA G5E
(6)
189,000,000 ₫
 YAMAHA C5E
(6)
170,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-600
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(29)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫

Đàn piano

0% Trả góp
 Roland RP-102
(66)
18,450,000 ₫ 20,990,000 ₫
 Casio CDP-S110
(6)
11,500,000 ₫ 12,650,000 ₫
0% Trả góp
 Kohler & Campbell KC115D
(5)
63,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,900,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(3)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai K-600
(6)
Liên hệ
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
37,000,000 ₫ 41,100,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
26,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CDP-S100
(64)
9,800,000 ₫ 11,450,000 ₫
 Casio CDP-S360
(6)
17,700,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KDP-120
(6)
25,900,000 ₫ 29,900,000 ₫
0% Trả góp
 Grand Piano Kawai No500
(6)
92,000,000 ₫
 Piano piano cơ Kawai No-600
(6)
102,500,000 ₫
0% Trả góp
 ĐÀN PIANO ROLAND FP-90X
(6)
44,200,000 ₫

Organ / Keyboard

0% Trả góp
 Casio CT-X700
(28)
4,900,000 ₫ 5,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CT-X3000
(11)
6,750,000 ₫ 7,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-A7
(6)
23,000,000 ₫ 24,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,600,000 ₫
0% Trả góp
 Casiotone CT-S400
(6)
6,500,000 ₫
 Casiotone CT-S1
(6)
5,750,000 ₫ 8,000,000 ₫
 Đàn YAMAHA PSR-E273
(6)
3,917,000 ₫
 Đàn Organ Yamaha PSR E373
(6)
5,096,000 ₫

Đàn Guitar

0% Trả góp
 Taylor 214CE
(1)
31,100,000 ₫
0% Trả góp
 Samick GD101S VS
(5)
3,740,000 ₫
0% Trả góp
 Taylor A12
(3)
14,180,000 ₫

Trống - Bộ gõ

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(3)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 Roland TD-4KP
(1)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland TD-25K
(6)
59,500,000 ₫ 59,540,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(1)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫

Amplifier & Effect

0% Trả góp
 Roland KC-400
(6)
17,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-880
(16)
25000000 Liên hệ
0% Trả góp
 Roland AC-40
(1)
8,800,000 ₫ 10,080,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-60
(6)
12,300,000 ₫ 12,340,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
22,700,000 ₫ 22,700,000 ₫
 FISHMAN LOUDBOX MINI PRO-LBT-EU5
(6)
8,900,000 ₫ 9,580,000 ₫
 LOA BLACKSTAR SONNET 60 BLONDE
(6)
8,800,000 ₫ 10,600,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669