Việt Thanh Music Center | Trung tâm Piano, Organ/Keyboar, Guitar Chính Hãng

Kawai ND-21
Được trợ giá đến 16 triệu
Đàn guitar
Giá chỉ từ 1,8 triệu
Đàn piano Casio
Quà tặng hấp dẫn
Đàn piano Kawai
Piano cũ bán chạy nhất
Trống
Trả góp 0%
Casio PX-S1000
Quà tặng cực chất
Đàn guitar Cordoba
Mới nhất 2019
 ĐÀN EVISER UK-21-30
(6)
950,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK 21-50
(6)
960,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-30
(6)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-50
(1)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-60
(6)
940,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-65
(6)
940,000 ₫
0% Trả góp
 ROLAND SPD-20X
(5)
12,155,000 ₫ 14,300,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Fender CN-140SCE
(6)
11,000,000 ₫ 11,500,000 ₫
 Tanglewood TW5-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TW4-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TWU-D
(6)
3,980,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
 Suzuki SNG 6NL
(5)
1,880,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-550
(1)
15,000,000 ₫ 17,030,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(1)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Selmer VI31E4CH
(6)
28,350,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD71CE NAT
(1)
11,980,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
 Casio PX-S3000
(6)
22,900,000 ₫
 Đàn piano cơ KAWAI GE-30
(1)
230,000,000 ₫ 280,300,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
95,000,000 ₫ 97,000,000 ₫
 Đàn piano cũ YAMAHA U3E
(6)
50,000,000 ₫ 55,000,000 ₫
 YAMAHA UX5
(6)
115,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kohler & Campbell KC115D
(5)
65,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,990,000 ₫ 90,500,000 ₫
 ĐÀN EVISER UK-21-30
(6)
950,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK 21-50
(6)
960,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-30
(6)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-50
(1)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-60
(6)
940,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-65
(6)
940,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Fender CN-140SCE
(6)
11,000,000 ₫ 11,500,000 ₫
 Tanglewood TW5-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TW4-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TWU-D
(6)
3,980,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CC-60S NAT
(4)
5,800,000 ₫ 5,950,000 ₫
 Suzuki SDG 6NL
(8)
2,700,000 ₫ 2,700,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X30
(3)
Liên hệ
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
17,990,000 ₫ 25,840,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(1)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Selmer VI31E4CH
(6)
28,350,000 ₫
0% Trả góp
 Violin Kapok MV005 4/4
(6)
2,350,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,920,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(66)
20,990,000 ₫
 Đàn piano cơ KAWAI GE-30
(1)
230,000,000 ₫ 280,300,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-1E 
(6)
165,000,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-3E 
(6)
167,000,000 ₫
 Đàn Piano cơ KAWAI KU1B
(6)
35,000,000 ₫ 37,800,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KU3B
(6)
36,000,000 ₫ 38,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KS2F
(6)
48,500,000 ₫
 Kawai BL12
(1)
42,000,000 ₫ 44,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI BS10
(6)
56,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
98,500,000 ₫ 100,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
93,500,000 ₫ 95,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(13)
115,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
67,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(41)
56,000,000 ₫ 60,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(15)
42,000,000 ₫ 43,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
95,000,000 ₫ 97,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1M
(8)
62,500,000 ₫ 65,000,000 ₫
 Đàn piano YAMAHA U2C
(6)
50,000,000 ₫
 Đàn piano cũ YAMAHA U3E
(6)
50,000,000 ₫ 55,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U2F
(6)
41,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U3G
(6)
60,000,000 ₫ 62,000,000 ₫
 Đàn piano cơ YAMAHA U2H
(6)
49,900,000 ₫ 52,000,000 ₫
 YAMAHA U10A
(6)
69,500,000 ₫
 YAMAHA UX30A
(6)
145,000,000 ₫
 YAMAHA W101
(6)
70,000,000 ₫
 YAMAHA W102B
(6)
88,000,000 ₫ 90,500,000 ₫
 YAMAHA W104
(6)
75,000,000 ₫
 YAMAHA UX5
(6)
115,000,000 ₫
 YAMAHA YUA
(6)
85,000,000 ₫
 YAMAHA G5E
(6)
189,000,000 ₫
 YAMAHA C5E
(6)
170,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(29)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫

Đàn piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(13)
86,990,000 ₫ 90,500,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(3)
345,000,000 ₫ 377,000,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CDP-S100
(64)
10,310,000 ₫ 11,450,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(66)
20,990,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(29)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(15)
42,000,000 ₫ 43,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(41)
56,000,000 ₫ 60,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
67,000,000 ₫ 69,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(13)
115,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
93,500,000 ₫ 95,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
78,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
98,500,000 ₫ 100,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX
(6)
82,000,000 ₫ 84,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Kawai K-600
(6)
253,000,000 ₫ 255,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30BL
(1)
95,000,000 ₫ 97,000,000 ₫
 Kawai BL12
(1)
42,000,000 ₫ 44,000,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Kawai KDP110R
(6)
27,900,000 ₫
 Yamaha U3F
(6)
50,000,000 ₫ 53,000,000 ₫
 Đàn piano cơ KAWAI GE-30
(1)
230,000,000 ₫ 280,300,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-1E 
(6)
165,000,000 ₫
 Đàn piano Kawai KG-3E 
(6)
167,000,000 ₫
 Đàn Piano cơ KAWAI KU1B
(6)
35,000,000 ₫ 37,800,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KU3B
(6)
36,000,000 ₫ 38,000,000 ₫
 Đàn piano KAWAI KS2F
(6)
48,500,000 ₫
 Đàn piano KAWAI BS10
(6)
56,000,000 ₫
 Đàn piano YAMAHA U2C
(6)
50,000,000 ₫
 Đàn piano YAMAHA U2E
(6)
40,000,000 ₫
 Đàn piano cũ YAMAHA U3E
(6)
50,000,000 ₫ 55,000,000 ₫
 Đàn piano cũ YAMAHA U1F
(6)
41,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U2F
(6)
41,000,000 ₫
 Đàn piano cơ cũ YAMAHA U3G
(6)
60,000,000 ₫ 62,000,000 ₫
 Đàn piano cơ YAMAHA U2H
(6)
49,900,000 ₫ 52,000,000 ₫
 YAMAHA U10BL
(6)
59,000,000 ₫
 YAMAHA U10A
(6)
69,500,000 ₫
 YAMAHA YU3
(6)
128,000,000 ₫ 130,000,000 ₫
 YAMAHA UX30BL
(6)
125,000,000 ₫
 YAMAHA UX30A
(6)
145,000,000 ₫
 YAMAHA W101
(6)
70,000,000 ₫
 YAMAHA W102B
(6)
88,000,000 ₫ 90,500,000 ₫
 YAMAHA W104
(6)
75,000,000 ₫
 YAMAHA UX5
(6)
115,000,000 ₫
 YAMAHA YUA
(6)
85,000,000 ₫
 YAMAHA G1B
(6)
142,000,000 ₫
 YAMAHA G5E
(6)
189,000,000 ₫
 YAMAHA C5E
(6)
170,000,000 ₫
 YAMAHA C7B
(6)
320,000,000 ₫ 350,000,000 ₫
 YAMAHA G5B
(6)
240,000,000 ₫ 290,000,000 ₫
 YAMAHA G2ACP
(6)
305,000,000 ₫
 YAMAHA C3E
(6)
185,000,000 ₫
 YAMAHA C3B
(6)
189,000,000 ₫
 YAMAHA C7
(6)
190,000,000 ₫
 YAMAHA G2A
(6)
170,000,000 ₫
 YAMAHA G3B
(6)
148,000,000 ₫
 YAMAHA G2B
(6)
159,000,000 ₫

Organ / Keyboard

0% Trả góp
 Casio CT-X700
(28)
5,040,000 ₫ 5,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CT-X3000
(11)
6,750,000 ₫ 7,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X20A
(16)
6,500,000 ₫ 6,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-A7
(6)
23,000,000 ₫ 24,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(2)
3,490,000 ₫
 Yamaha PSR E373
(1)
4,690,000 ₫
 Đàn casio Casiotone CT-S200
(6)
3,500,000 ₫ 3,870,000 ₫

Đàn Guitar

0% Trả góp
 Taylor 214CE
(1)
28,500,000 ₫ 30,140,000 ₫
0% Trả góp
 Samick GD101S VS
(5)
3,740,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C5-CE SP
(9)
10,500,000 ₫ 10,700,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CN60S BLK
(6)
4,800,000 ₫ 5,090,000 ₫
0% Trả góp
 Tanglewood TWR2 D
(3)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 Tanglewood TWU DCE
(5)
4,620,000 ₫ 5,100,000 ₫
0% Trả góp
 Taylor A12
(3)
14,180,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine P3NC
(1)
29,000,000 ₫ 30,350,000 ₫
 Caravan HS4010 NAT
(12)
1,280,000 ₫
 Takamine GD20CE NS
(6)
8,580,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD71CE NAT
(1)
11,980,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C7CE CD
(1)
15,600,000 ₫
 Suzuki FS-10 4/4
(2)
5,230,000 ₫
 Tanglewood TWR2 DCE
(6)
4,300,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine GD15CE NAT
(1)
9,000,000 ₫
0% Trả góp
 Suzuki SDG 15NL
(6)
2,920,000 ₫
0% Trả góp
 Tanglewood TWR2 - O
(6)
3,490,000 ₫
 ĐÀN EVISER UK-21-30
(6)
950,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK 21-50
(6)
960,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-30
(6)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-24-50
(1)
1,090,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-60
(6)
940,000 ₫
 ĐÀN DEVISER UK-21-65
(6)
940,000 ₫
 Tanglewood TW5-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TW4-KOA
(6)
8,220,000 ₫ 9,660,000 ₫
 Tanglewood TWU-D
(6)
3,980,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn guitar Fender CN-140SCE
(6)
11,000,000 ₫ 11,500,000 ₫

Trống - Bộ gõ

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(3)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 Roland TD-4KP
(1)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland TD-25K
(6)
59,500,000 ₫ 59,540,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(1)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫

Amplifier & Effect

0% Trả góp
 Roland KC-400
(6)
17,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-880
(16)
25000000 Liên hệ
0% Trả góp
 Roland AC-40
(1)
8,800,000 ₫ 10,080,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-60
(6)
12,300,000 ₫ 12,340,000 ₫
0% Trả góp
 Loa Fender Acoustasonic 15
(6)
3,350,000 ₫
0% Trả góp
 PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V EU DS
(6)
17,990,000 ₫ 25,840,000 ₫
 Loa di động S1 Pro system
(1)
14,490,000 ₫ 16,490,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669