Việt Thanh Music Center | Trung tâm Piano, Organ/Keyboar, Guitar Chính Hãng

Kawai ND-21
Được trợ giá đến 16 triệu
Đàn guitar
Giá chỉ từ 1,8 triệu
Đàn piano Casio
Quà tặng hấp dẫn
Đàn piano Kawai
Piano cũ bán chạy nhất
Trống
Trả góp 0%
Casio PX-S1000
Quà tặng cực chất
Đàn guitar Cordoba
Mới nhất 2019
0% Trả góp
 ROLAND SPD-20X
(2)
12,155,000 ₫ 14,300,000 ₫
 Suzuki SNG 6NL
(4)
1,880,000 ₫
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-550
(1)
15,000,000 ₫ 17,030,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫
 Casio PX-S3000
(6)
20,610,000 ₫ 22,900,000 ₫
0% Trả góp
 Kohler & Campbell KC115D
(1)
59,750,000 ₫ 62,900,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
290,700,000 ₫ 323,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai ND-21
(6)
83,600,000 ₫ 88,000,000 ₫
 Suzuki SDG 6NL
(8)
2,500,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(6)
3,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X30
(3)
Liên hệ
 Roland RUBIX-22
(6)
4,600,000 ₫ 5,170,000 ₫
0% Trả góp
 Roland RP-102
(59)
18,450,000 ₫ 20,900,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(11)
88,900,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3A
(15)
75,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
80,000,000 ₫ 89,700,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha W106B
(1)
71,000,000 ₫ 79,800,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1M
(6)
47,500,000 ₫ 53,300,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(4)
35,000,000 ₫ 39,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U3H
(3)
52,200,000 ₫ 58,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(35)
44,100,000 ₫ 49,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(16)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫

Đàn piano

0% Trả góp
 Kawai ND-21
(6)
83,600,000 ₫ 88,000,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-30
(2)
323,000,000 ₫ 342,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha YUS
(16)
58,000,000 ₫ 64,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1E
(4)
35,000,000 ₫ 39,500,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U1H
(35)
44,100,000 ₫ 49,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha UX3
(11)
88,900,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai K-800
(6)
241,000,000 ₫
0% Trả góp
 Yamaha U30A
(6)
80,000,000 ₫ 89,700,000 ₫
0% Trả góp
 Kawai GL-10
(6)
290,700,000 ₫ 323,000,000 ₫
 Đàn Piano Điện Roland HP 702
(6)
36,000,000 ₫ 39,900,000 ₫

Organ / Keyboard

0% Trả góp
 Casio CT-X700
(12)
4,900,000 ₫ 5,500,000 ₫
0% Trả góp
 Casio CT-X3000
(7)
7,490,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-X20A
(9)
6,500,000 ₫ 6,600,000 ₫
0% Trả góp
 Roland E-A7
(4)
23,000,000 ₫ 24,900,000 ₫
0% Trả góp
 Đàn Organ Yamaha PSR E273
(6)
3,490,000 ₫

Đàn Guitar

0% Trả góp
 Samick GD101S VS
(3)
3,740,000 ₫
0% Trả góp
 Cordoba C5-CE SP
(8)
10,000,000 ₫ 10,400,000 ₫
0% Trả góp
 Fender CN60S BLK
(1)
4,800,000 ₫ 5,090,000 ₫
0% Trả góp
 Taylor A12
(3)
14,180,000 ₫
0% Trả góp
 Takamine P3NC
(1)
26,797,500 ₫ 30,350,000 ₫
 Caravan HS4010 NAT
(8)
1,280,000 ₫

Trống - Bộ gõ

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(2)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 Roland TD-4KP
(6)
Liên hệ
0% Trả góp
 Roland TD-25K
(6)
59,500,000 ₫ 59,540,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(6)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫

Amplifier & Effect

0% Trả góp
 Roland KC-400
(6)
16,400,000 ₫
0% Trả góp
 Roland KC-880
(15)
25,000,000 ₫ 29,000,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-40
(1)
8,800,000 ₫ 10,080,000 ₫
0% Trả góp
 Roland AC-60
(6)
12,300,000 ₫ 12,340,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669