Danh sách nhạc cụ khuyến mãi BLACK FRIDAY 11.11

2911

DANH SÁCH NHẠC CỤ KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 11.11 (PIANO, ORGAN, GUITAR, TRỐNG, LOA...)

Việt Thanh Music cập nhật danh sách nhạc cụ Sale giá sập sàn nhân dịp Black Friday 11.11 (Ngày lễ mua sắm toàn quốc). Hãy nhanh chân sở hữu ngay những sản phẩm nhạc cụ như Piano, Organ, Guitar, Trống... giá tốt nhất tại Việt Thanh nhé: www.vietthanhcenter.vn .

I. ĐÀN PIANO MỚI KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 11.11

1. Đàn piano Kohler & Campbell KC115D

 • Giá gốc:  62.900.000 đ
 • Giá niêm yết:  59.750.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  59.750.000 đ

2. Đàn piano Kawai ND-21

 • Giá gốc:  88.000.000 đ
 • Giá niêm yết:  83.600.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  83.600.000 đ

3. Đàn piano Kanabe

 • Giá gốc: 85.900.000 đ
 • Giá niêm yết: 85.900.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11: 84.000.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN PIANO KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

II. ĐÀN PIANO CƠ SECONDHAND KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 11.11

1. Đàn piano Yamaha U1H

 • Giá gốc: 49.000.000 đ
 • Giá niêm yết: 49.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  44.100.000 đ

2. Đàn piano Yamaha U3H

 • Giá gốc:  58.000.000 đ
 • Giá niêm yết:  58.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  52.200.000 đ

3. Đàn piano Kawai BL-51

 • Giá gốc:  39.900.000 đ
 • Giá niêm yết:  39.900.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  35.900.000 đ

4. Đàn piano Kawai BL-61

 • Giá gốc:  43.000.000 đ
 • Giá niêm yết:  43.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  38.700.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN PIANO CŨ KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

III. ĐÀN PIANO ĐIỆN KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 11.11

1. Đàn piano điện Roland RP-102

 • Giá gốc: 20.900.000 VNĐ
 • Giá niêm yết: 18.450.000 VNĐ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  18.450.000 đ

2. Đàn piano điện Roland RP-302

 • Giá gốc:  27.900.000 đ
 • Giá niêm yết:  25.100.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  25.100.000 đ

3. Đàn piano điện Casio CDP-S100

 • Giá gốc:  12.400.000 đ
 • Giá niêm yết:  11.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  10.310.000 đ

4. Đàn piano điện Casio CDP 135

 • Giá gốc:  12.500.000 đ
 • Giá niêm yết:  11.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  10.625.000 đ

5. Đàn piano điện Casio PX 780

 • Giá gốc:  25.500.000 đ
 • Giá niêm yết:  25.500.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  21.500.000 đ

6. Đàn piano điện Casio PX 160

 • Giá gốc:  17.800.000 đ
 • Giá niêm yết:  14.500.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  13.000.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN PIANO ĐIỆN KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

IV: ĐÀN ORGAN KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 11.11

1. Đàn organ Casio CT-X3000

 • Giá gốc:  7.400.000 đ
 • Giá niêm yết:  6.750.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  6.570.000 đ

2. Đàn organ Casio CT-X700

 • Giá gốc:  5.420.000 đ
 • Giá niêm yết:  4.900.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  4.900.000 đ

3. Đàn organ Roland E-X20A

 • Giá gốc:  6.790.000 đ
 • Giá niêm yết:  6.790.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  6.000.000 đ

4. Đàn organ Roland E-X30

 • Giá gốc:  9.090.000 đ
 • Giá niêm yết:  9.090.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  8.010.000 đ

5. Đàn organ Roland XPS-30

 • Giá gốc:  23.800.000 đ
 • Giá niêm yết:  23.800.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  18.000.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN ORGAN KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

V: KHUYẾN MÃI ĐÀN GUITAR BLACK FRIDAY 11.11

1. Đàn guitar Acoustic Taylor 214CE

 • Giá gốc:  30.140.000 đ
 • Giá niêm yết:  27.500.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  27.000.000 đ

2. Đàn guitar Acoustic Taylor 114E

 • Giá gốc:  19.800.000 đ
 • Giá niêm yết:  19.800.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  17.500.000 đ

3. Đàn guitar Acoustic Taylor A12E

 • Giá gốc:  17.750.000 đ
 • Giá niêm yết:  17.750.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  15.900.000 đ

4. Đàn guitar Acoustic Takamine P3NC

 • Giá gốc:  30.350.000 đ
 • Giá niêm yết:  30.350.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  25.797.500 đ

5. Đàn guitar Acoustic Takamine GD20 NS

 • Giá gốc:  5.760.000 đ
 • Giá niêm yết:  5.760.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  5.100.000 đ

6. Đàn guitar Acoustic Takamine GN20 NS

 • Giá gốc:  5.760.000 đ
 • Giá niêm yết:  5.760.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  5.100.000 đ

7. Đàn guitar Acoustic Tanglewood TWR DII

 • Giá gốc:  3.540.000 đ
 • Giá niêm yết:  3.540.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  3.150.000 đ

8. Đàn guitar Acoustic Sigma 00MC-1STEBK

 • Giá gốc:  7.700.000 đ
 • Giá niêm yết:  7.700.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  7.000.000 đ

9. Đàn guitar Acoustic Sigma 000MC-1STE

 • Giá gốc:  7.700.000 đ
 • Giá niêm yết:  7.700.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  7.000.000 đ

10. Đàn guitar Acoustic  Suzuki SDG 6NL

 • Giá gốc:  2.400.000 đ
 • Giá niêm yết:  2.400.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  2.400.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN GUITAR KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

11. Đàn guitar Classic Takamine GC3 NAT

 • Giá gốc:  5.820.000 đ
 • Giá niêm yết:  5.820.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  5.300.000 đ

12. Đàn guitar Classic Takamine GC1CE NAT

 • Giá gốc:  6.650.000 đ
 • Giá niêm yết:  6.650.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  6.000.000 đ

13. Đàn guitar Classic Takamine GC5 NAT

 • Giá gốc:  6.700.000 đ
 • Giá niêm yết:  6.700.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  6.200.000 đ

14. Đàn guitar Classic Takamine GC5CE NAT

 • Giá gốc:  9.140.000 đ
 • Giá niêm yết:  9.140.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  8.300.000 đ

15. Đàn guitar Classic Takamine GC1CE BLK

 • Giá gốc:  6.700.000 đ
 • Giá niêm yết:  6.700.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  6.200.000 đ

16. Đàn guitar Classic Takamine GC3CE

 • Giá gốc:  8.800.000 đ
 • Giá niêm yết:  8.800.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  8.200.000 đ

17. Đàn guitar Classic Cordoba C1

 • Giá gốc:  4.620.000 đ
 • Giá niêm yết:  4.620.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  4.200.000 đ

18. Đàn guitar Classic Cordoba C4CE

 • Giá gốc:  7.880.000 đ
 • Giá niêm yết:  7.500.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  7.500.000 đ

19. Đàn guitar Classic Cordoba C5-CE SP

 • Giá gốc:  10.400.000 đ
 • Giá niêm yết:  10.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  9.400.000 đ

20. Đàn guitar Classic Cordoba C3M

 • Giá gốc:  5.360.000 đ
 • Giá niêm yết:  5.200.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  4.850.000 đ

21. Đàn guitar Classic Cordoba C1M

 • Giá gốc:  3.780.000 đ
 • Giá niêm yết:  3.600.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  3.500.000 đ

22. Đàn guitar Classic Cordoba C5-SP

 • Giá gốc:  8.300.000 đ
 • Giá niêm yết:  8.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  7.500.000 đ

23.Đàn guitar Classic Cordoba C1M-CE

 • Giá gốc:  5.400.000 đ
 • Giá niêm yết:  5.400.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  4.900.000 đ

24. Đàn guitar Classic Suzuki SNG 6 NL

 • Giá gốc:  1.790.000 đ
 • Giá niêm yết:  1.790.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  1.790.000 đ

=> XEM TẤT CẢ ĐÀN GUITAR KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

VI: KHUYẾN MÃI TRỐNG + LOA NHÂN DỊP BLACK FRIDAY 11.11

1. Trống Jazz Pearl RS525SC31

 • Giá gốc:  12.200.000 đ
 • Giá niêm yết:  12.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  10.370.000 đ

2. Trống điện Roland SPD 20X

 • Giá gốc:  14.300.000 đ
 • Giá niêm yết:  14.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  12.155.000 đ

=> XEM TẤT CẢ TRỐNG KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

3. Loa Roland KC550

 • Giá gốc:  17.030.000 đ
 • Giá niêm yết:  17.030.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  15.000.000 đ

4. Loa Roland KC880

 • Giá gốc:  29.000.000 đ
 • Giá niêm yết:  29.000.000 đ
 • Giá khuyến mãi 11.11:  25.000.000 đ

=> XEM TẤT CẢ LOA KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY

Đánh giá phản hồi
Bình luận
Bình luận
0 Bình luận
Khuyến mãi khác

HOTLINE: 0932 783 669