Trống Jazz Pearl

0% Trả góp
 Pearl Roadshow RS525SC
(3)
12,200,000 ₫
0% Trả góp
 PEARL Export Lacquer EXL705NP
(2)
11,350,000 ₫ 12,610,000 ₫
0% Trả góp
 Roadshow RS585C/C
(1)
10,906,000 ₫ 11,480,000 ₫
0% Trả góp
 Pearl Reference Pure RFP924XEP/C
(6)
67,300,000 ₫ 67,940,000 ₫
0% Trả góp
 Pearl EXA725XSP/C784
(4)
13,000,000 ₫ 13,900,000 ₫
0% Trả góp
 Pearl Export EXX725SP Standar
(4)
10,890,000 ₫
0% Trả góp
 Pearl DMP925SP/C234
(5)
16,650,000 ₫
0% Trả góp
 Pearl DMP925FP/C
(3)
16,510,000 ₫
0% Trả góp
 PEARL EXL725P/C
(6)
13,430,000 ₫
0% Trả góp
 PEARL EXL725SP/C
(6)
13,150,000 ₫
0% Trả góp
 PEARL RS525SC/C
(6)
11,800,000 ₫ 12,000,000 ₫
0% Trả góp
 PEARL RS584 CC
(1)
9,280,000 ₫

Trống Jazz Pearl được Việt Thanh Music phân phối chính thức với nhiều mẫu mã, chủng loại tử thấp đến cao giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Xem tất cả giá bộ trống Pearl tại danh mục này.

Xem thêm

HOTLINE: 0932 783 669