Phụ kiện

 Roland RH-5
(26)
850,000 ₫
 Ghế đàn Piano điện
(7)
350,000 ₫
 D'addario 1DBK7-10
(6)
70,000 ₫
 Bao đàn guitar
(6)
150,000 ₫
 Ghế đàn piano cơ
(6)
1,200,000 ₫
 Khăn phủ piano
(6)
800,000 ₫
 Khăn phủ phím
(6)
250,000 ₫
 Ống sưởi piano
(6)
250,000 ₫
 Máy đếm nhịp Nikko
(6)
2,000,000 ₫
 Headphone SONY
(6)
300,000 ₫
 Chân X đơn
(6)
150,000 ₫
 Bao đàn organ
(6)
150,000 ₫
 Ghế đàn organ
(6)
650,000 ₫ 680,000 ₫

HOTLINE: 0932 783 669